Frachtbox team

Karayolu Taşıma Yetki Belgeleri Ve Türleri Nelerdir?


Published 06 Apr 2020

Karayolu Taşıma Yetki Belgeleri Ve Türleri Nelerdir?

Karayolu Taşıma Yetki Belgeleri Ve Türleri Nelerdir?

Taşıma, nakliyat ya da benzeri bir iş yapmak istiyorsanız, SRC nedir, taşıma yetki belgesi nedir, SRC ve yetki belgesi arasındaki fark nedir mutlaka bilmelisiniz. SRC çeşitleri, yetki belgesi çeşitleri, SRC ve yetki belgesi almak için yapılacaklara dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Karayolu taşıma yetki belgelerine geçmeden evvel sürücüler için gerekli olan SRC belgesi hakkında bilgi vereceğiz.

SRC Belgesi ve Türleri Nelerdir?

Aracın tipi ne olursa olsun, ticari amaçla bir araç kullanacaksanız sahip olmanız gereken belgenin adı SRC’dir. SRC, ticari araç kullanımı için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesidir. SRC belgeniz olmadan ticari amaçla herhangi bir araç kullanmanız durumunda ceza alırsınız. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 26/L1 ve 26/L2 maddelerine göre; SRC belgesi olmadan araç kullanan sürücülere, 26/L1 maddesi gereği 283 TL, yetki belgesi ya da araç sahibine de 715 TL para cezası uygulanmaktadır.

SRC Belgesini Kimler Alabilir?

Kaç Çeşit SRC Belgesi Var?

5 farklı çeşit SRC belgesi bulunur. Sırasıyla SRC Belge Türleri aşağıdaki gibidir.

Kursa Gitmeden Muafiyetli SRC Belgesi Nasıl Alınır?

Pek çok hizmetin internet ortamında E-Devlet güvencesi ve kolaylığı ile verildiğini biliyorsunuz. Kolaylaştırılmış işlemlerden biri de SRC Belgesi başvurusu. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek muafiyetli SRC belgesi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kurs ve Sınav ile SRC Belgesi Nasıl Alınır?

SRC Kurs ve Belge Fiyatları

SRC Belgesi Eğitim İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

SRC belgeleri hakkında gerekli olan tüm bilgilerin ardından taşıma belgeleri hakkında tüm merak ettiklerinizi cevaplandırıyoruz.

Yetki Belgesi Nedir?

Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini veya belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur. Yapılacak ticari faaliyetin nev’ine göre belirlenmiş olan sınıftaki yetki belgesine başvurulması gerekir.

UBAK tarafından yayınlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre alınması zorunlu yetki belgeleri ve açıklamaları şu şekilde:

Yetki Belgesi Türleri

MADDE 6- (1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) A1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 2. b) A2 yetki belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(2) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 2. b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 3. c) B3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

verilir.

(3) C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
 2. b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
 3. c) C3 yetki belgesi: T icari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 2. b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 3. c) D3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

verilir.

ç) D4 yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

(5) F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) Fl yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 2. b) F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.

(6) G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) G1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 2. b) G2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 3. c) G3 yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.

ç) G4 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

(7) H türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) H1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,
 2. b) H2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

verilir.

(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
 2. b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
 3. c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,
 2. b) L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(10) M türü yetki belgesi: Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) M1 yetki belgesi: İliçi kargo işletmeciliği yapacaklara,
 2. b) M2 yetki belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,
 3. c) M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) N1 yetki belgesi: İliçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,
 2. b) N2 yetki belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,
 2. b) P2 yetki belgesi: Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
 2. b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.

(14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
 2. b) T2 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
 3. c) T3 yetki belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

Yetki Belgesi Fiyatları

Yetki belgeleri istenilen ücretler de Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Yetki belgesi 2020 yılı için belirlenen ücret tarifesini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. Yetki belgesi ücretleri 2020 yılı için güncellenmiştir.

 

Tüm Yetki Belgeleri ve Ücretleri

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI

SİMGESİ 

ÜCRETİ (TL) 

Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı

A1

10.000,-

Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

15.000,-

Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

60.000,-

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

25.000,-

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

5.000,-

Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

5.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

40.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

10.000,-

Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

30.000,-

Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

15.000,-

Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

5.000,-

Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4

4.000,-

Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

4.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

6.000,-

Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G1

4.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

6.000,-

Yurtiçi Kargo Acenteliği

G3

4.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

iptal

Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H1

4.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

6.000,-

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

10.000,-

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

K2

10.000,-

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

5.000,-

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L1

100.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

200.000,-

İliçi Kargo İşletmeciliği

M1

20.000,-

Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M2

150.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

iptal

İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

10.000,-

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

20.000,-

İliçi Dağıtım İşletmeciliği

P1

20.000,-

Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

P2

150.000,-

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

150.000,-

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

200.000,-

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

5.000,-

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

5.000,-

Eşya Terminali İşletmeciliği

T3

5.000,-

Her Bir Taşıt Kartı


300,-

Taşıma Özel İzin Belgesi


200,-

 

Kaynak: https://ehliyet.co/karayolu-tasima-yetki-belgeleri-ve-turleri-nelerdir.html